Tổng đài NEC và Hệ thống Call Center

Tổng đài NEC là thương hiệu số 1 đến từ tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản. Tổng đài NEC là sản phẩm được sử dung phổ biến trong các doanh nghiệp, khách sạn và văn phòng chính phủ.