Văn hóa công ty

Từ lâu, hình ảnh của công ty U&ME đã gắn với một môi trường trẻ, đoàn kết, năng động, hài hước, nơi mà mỗi thành viên đều có thể phát huy tính sáng tạo, kỹ năng tổ chức trong mọi hoạt động. U&ME tự hào là một trong những Công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin mà các thành viên của U&ME đều phát huy tốt nhất Văn hoá Công ty. Có đặc thù thường xuyên làm việc với khách hàng nước ngoài, U&ME luôn chú trọng tìm tòi và du nhập những nét văn hoá đặc sắc của các nước, đồng thời giữ vững bản sắc văn hoá Việt Nam và giới thiệu cho các khách hàng và đối tác của mình. Trải qua thời gian, chính những con người U&ME cũng đã tạo cho chính mình môi trường và nét văn hoá rất riêng, gắn với con người U&ME.

Nói đến Văn hoá Công ty, người ta hay nghĩ đến các hoạt động ngoại khoá. Ở U&ME, Văn hoá được hiểu theo nghĩa rộng, nghĩa là trong mọi hoạt động của đời sống công ty, trong cũng như ngoài công việc. Có thể tạm chia thành hai loại: văn hoá “làm” và văn hoá “chơi”.

Văn hoá “làm” được thể hiện trong các hoạt động chính thức của công ty. Đó chính là những chuẩn mực trong công việc, là các giá trị cốt lõi như “tận tụy với khách hàng”, “tôn trọng tự do dân chủ”, “khuyến khích chủ động sáng tạo”, “con người là sức mạnh cốt lõi”, “quy trình chiến lượt phát triển” … Những nguyên tắc, chuẩn mực này quy định và điều hoà mọi hoạt động kinh doanh sản xuất trong công ty.

Văn hoá “chơi” được thể hiện trong các hoạt động ngoại khoá (phong trào), không liên quan trực tiếp đến kinh doanh nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc gắn kết mọi người, giải toả sức ép, rèn luyện thân thể và tinh thần. U&ME nhận thức rằng với tên gọi thân quen “You and Me – Bạn và Tôi” là cái mà chúng tôi hay trao cho nhau những thiện chí, sự hoà đồng giữa các đồng nghiệp nhằm để duy trì một tốc độ tăng trưởng lớn về ngoại giao cũng như hoạt động kinh doanh. Để mọi người nhanh chóng hoà nhập và gắn kết với nhau, một môi trường văn hoá “ngoài kinh doanh” phong phú, rộng mở là không thể thiếu. Đó cũng là điểm khác biệt ở U&ME.

Posted in Uncategorized.

Trả lời