Văn Phòng Chính Phủ

Địa điểm: Số 1 đường Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.

Phạm vi cung cấp: Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans. Hệ thống Switch Brocade.

Lĩnh vực hoạt động: Tòa nhà văn phòng làm việc

Posted in DỰ ÁN TIÊU BIỂU, Văn phòng Chính Phủ.

Trả lời