Trường Đại Học Đà Nẵng

Địa điểm: 41 Lê Duẫn, TP. Đà Nẵng.

Phạm vi cung cấp: Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans.

Lĩnh vực hoạt động: Trường Đại học.

Posted in DỰ ÁN TIÊU BIỂU, Trường Đại Học.

Trả lời