Trường Cán Bộ TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm: 234 Chu Văn An, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

Phạm vi cung cấp: Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans Hệ thống thang máng cáp Cablofil.

Lĩnh vực hoạt động: Học viện chính trị

Posted in DỰ ÁN TIÊU BIỂU, Văn phòng Chính Phủ.

Trả lời