Trung Tâm Ung Bứu & Tim Mạch Trẻ Em

Địa điểm: Bệnh viện Bạch Mai Số 78 Đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Hội

Phạm vi cung cấp: Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans.

Lĩnh vực hoạt động: Bệnh viện

Posted in Bệnh viện.

Trả lời