Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia

Địa điểm: Phường Mễ Trì, Q. NamTừ Liêm, TP. Hà Nội.

Phạm vi cung cấp: Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans. Hệ thống Switch Alcatel-Lucent.

Lĩnh vực hoạt động: Trung tâm hội nghị

Posted in DỰ ÁN TIÊU BIỂU, Văn phòng Chính Phủ.

Trả lời