Trung Tâm Hành Chính Đà Nẵng

Địa điểm: 24 Trần Phú, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Phạm vi cung cấp: Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans. Hệ thống Switch Brocade.

Lĩnh vực hoạt động: Trung tâm hành chính tỉnh

Posted in DỰ ÁN TIÊU BIỂU, Văn phòng Chính Phủ.

Trả lời