Khu Liên Hiệp Xử Lý Chất Thải Rắn Đa Phước

Địa điểm: xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Phạm vi cung cấp: Hệ thống cáp quang và phụ kiện Nexans.

Lĩnh vực hoạt động: Nhà máy xử lý chất thải

Posted in Khác.

Trả lời