Học Viện Quốc Phòng

Địa điểm: 93 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Phạm vi cung cấp: Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans Hệ thống Switch Brocade.

Lĩnh vực hoạt động: Học viện chính trị

Posted in DỰ ÁN TIÊU BIỂU, Tòa nhà - Trung tâm thương mại.

Trả lời