Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương TP.HCM

Địa điểm: 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
Phạm vi cung cấp: Hệ thống Switch Alcatel-Lucent.
Lĩnh vực hoạt động: Bệnh viện

Posted in Bệnh viện.

Trả lời