Bệnh Viện Đa Khoa Vĩnh Long

Địa điểm: 301 Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long.

Phạm vi cung cấp: Hệ thống Switch Brocade, Wifi Alcatel-Lucent. Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans.

Lĩnh vực hoạt động: Bệnh viện

Posted in Bệnh viện.

Trả lời