Novotel Sông Hàn

Địa điểm: 36 Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng.

Phạm vi cung cấp: Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans. Hệ thống Switch, Wifi, Pabx Alcatel-Lucent.

Lĩnh vực hoạt động: khách sạn 4*.

Posted in Hạ tầng mạng Khách sạn và Resort.

Trả lời