Vietcombank Tower

Địa điểm: 5 Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé Quận 1, TP. HCM

Phạm vi cung cấp: Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans.

Hệ thống Switch Alcatel-Lucent.

Lĩnh vực hoạt động: Ngân hàng, văn phòng làm việc

Posted in Ngân hàng - Trung tâm dữ liệu.

Trả lời