Truyền thông đám mây (Cloud Communication)

Các mô hình đám mây cung cấp sự linh hoạt giúp hệ thống kinh giúp các tổ chức, các doanh nghiệp, các siêu thị, các cửa hàng,… luôn cập nhật thông tin một cách dễ dàng, tiết kiệm chi phí.

Tổng quan về Truyền thông đám mây (Cloud Communication)

Các mô hình đám mây mới là một cơ hội chuyển đổi để giảm thời gian các nhóm CNTT dành cho việc xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng. Thay vì gánh nặng cho người quản lý CNTT, việc chạy phần mềm từ đám mây sẽ trao quyền cho nhân viên của bạn quản lý người dùng, quyền và chi phí.

Các mô hình truyền thông dựa trên đám mây đảm bảo bạn luôn chạy phần mềm mới nhất, loại bỏ các chi phí bảo trì và tiết kiệm thời gian. Và với thời gian và tiền bạc bạn tiết kiệm được, bạn có thể tập trung vào năng suất và cải thiện lợi nhuận của mình.

Lợi ích mà giải pháp Truyền thông Đám mây mang lại

Việc sử dụng giải pháp Truyền thông đám mây mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và tổ chức của bạn như:

  • Chạy các dịch vụ mạng và truyền thông từ đám mây.
  • Luôn cập nhật với các công nghệ tiên tiến và các phiên bản mới nhất.
  • Hỗ trợ và bảo trì bên ngoài cho các chuyên gia.
  • Dự đoán chi phí hàng tháng mà không tính phí trả trước.
  • Sử dụng các ứng dụng đám mây doanh nghiệp ngay lập tức mà không bị trì hoãn hoặc cài đặt lâu.
  • Quản lý người dùng của bạn một cách tự động và mở rộng quy mô mà không bị phạt bằng mô hình ‘theo yêu cầu’ linh hoạt.
  • Khám phá các khả năng mới mà các mô hình đám mây cung cấp.
  • Chiến lược đám mây doanh nghiệp cung cấp triển khai nhanh chóng, cấu trúc chi phí linh hoạt và linh hoạt, các ứng dụng tiên tiến và phân phối dịch vụ với trải nghiệm người dùng được cải thiện.

Tầm quan trọng của Truyền thông đám mây (Cloud Communication)

Truyền thông đám mây (Cloud Communication) không đầu tư trả trước, chi phí vốn thấp hơn và TCO. Nó cũng tương thích với thiết lập hiện tại của bạn. Ngoài ra, bạn cũng không cần thay thế cơ sở hạ tầng hiện tại của bạn. Vì vậy, bạn sẽ không mất khoản đầu tư phần cứng của mình và bạn có thể thực hiện chuyển đổi đám mây theo tốc độ của riêng bạn với một mô hình hoàn toàn linh hoạt, dựa trên mức tiêu thụ.

Khi khách hàng bắt đầu sử dụng các mô hình dịch vụ đám mây, họ thật sự sự hài lòng và tự chủ cao hơn với chi phí cho mỗi người dùng thấp hơn bao giờ hết. Các thiết bị điện thoại ảo hóa cung cấp ở mức độ linh hoạt cao nhất và kiểm soát toàn bộ chi phí cùng một lúc.

Posted in GIẢI PHÁP, Trung tâm dữ liệu.

Trả lời