Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Địa điểm: 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Phạm vi cung cấp: Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans

Lĩnh vực hoạt động: Trường Đại học

Posted in DỰ ÁN TIÊU BIỂU, Trường Đại Học.

Trả lời