Trường Đại Học Bách Khoa – TP. Đà Nẵng

Địa điểm: 54 Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng.

Phạm vi cung cấp: Hệ thống Switch Alcatel-Lucent.

Lĩnh vực hoạt động: Trường Đại học.

Posted in DỰ ÁN TIÊU BIỂU, Trường Đại Học.

Trả lời