Trung Tâm Thương Mại SC Vivo City

Địa điểm: Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Phạm vi cung cấp: Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans.

Lĩnh vực hoạt động: Trung tâm thương mại.

Posted in Tòa nhà - Trung tâm thương mại.

Trả lời