Trung Tâm Hội Nghị Và Triển Lãm Sài Gòn (SECC)

Địa chỉ: 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Phạm vi cung cấp: Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans.

Lĩnh vực hoạt động: Cao ốc thương mại, và trung tâm tổ chức hội thảo.

Posted in Tòa nhà - Trung tâm thương mại.

Trả lời