Trung Tâm Hành Chính Bà Rịa Vũng Tàu

Địa điểm: Bạch Đằng, Phước Trung, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Phạm vi cung cấp: Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans. Hệ thống Switch Alcatel-Lucent.

Lĩnh vực hoạt động: Trung tâm hành chính tỉnh

Posted in Văn phòng Chính Phủ.

Trả lời