Trung Tâm Dữ Liệu VMS MOBIFONE

Địa điểm: 02 đường Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Phạm vi cung cấp:

Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans

Lĩnh vực hoạt động: Trung tâm dữ liệu Viễn thông.

Posted in Ngân hàng - Trung tâm dữ liệu.

Trả lời