Trụ Sở Công An Tp. Hồ Chí Minh

Địa điểm: 268 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

Phạm vi cung cấp: Hệ thống bộ lưu điện UPS Gamatronic Hệ thống thang máng cáp Cablofil.

Lĩnh vực hoạt động: Tòa nhà văn phòng làm việc

Posted in DỰ ÁN TIÊU BIỂU, Văn phòng Chính Phủ.

Trả lời