Trụ Sở Công An Tỉnh Hòa Bình

Địa điểm: P. Thịnh Lang, TP. Hoà Bình, T. Hòa Bình.

Phạm vi cung cấp: Hệ thống Switch Alcatel-Lucent

Lĩnh vực hoạt động: Tòa nhà văn phòng làm việc

Posted in DỰ ÁN TIÊU BIỂU, Văn phòng Chính Phủ.

Trả lời