Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam

Địa điểm: Trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phạm vi cung cấp:

Hệ thống Switch Alcatel-Lucent Switch 6300 series.

Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp dịch vụ và cơ sở hạ tầng viễn thông.

Posted in DỰ ÁN TIÊU BIỂU, Ngân hàng - Trung tâm dữ liệu.

Trả lời