Ngôi Nhà Đức

Địa điểm: 33 Lê Duẫn, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Phạm vi cung cấp:

Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans.

Hệ thống Switch Brocade.

Lĩnh vực hoạt động:

Tòa nhà văn phòng cho thuê, Trung tâm thương mại.

Posted in DỰ ÁN TIÊU BIỂU, Tòa nhà - Trung tâm thương mại.

Trả lời