Bảo tàng Hà Nội

Địa điểm: 5B phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phạm vi cung cấp: Hệ thống cáp và phụ kiện Nexans.

Hệ thống Switch Alcatel-Lucent.

Lĩnh vực hoạt động: Bảo Tàng.

Posted in DỰ ÁN TIÊU BIỂU, Văn phòng Chính Phủ.

Trả lời